Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning, dwarsschuur en stallen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
56085
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56085

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenhuis van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën met links aanpalende stal onder zadeldak; aanvankelijk één bouwlaag opklimmend tot midden 19de eeuw, naar verluidt in 1934 verhoogd met lage bovenverdieping en aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Lamontstraat 15 (Kluisbergen)
Boerenhuis van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën met links aanpalende stal onder zadeldak; aanvankelijk één bouwlaag opklimmend tot midden 19de eeuw, naar verluidt in 1934 verhoogd met lage bovenverdieping en aangepast.