Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII: site en onmiddellijke omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
561
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/561

Besluiten

Site Hoger Instituut van Wijsbegeerte, Seminarie Leo XIII met de annexen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4100

Beschrijving

De site van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII en haar onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat de tuinen en binnenplaatsen, de als monument beschermde annexen en enkele aanpalende 19de-eeuwse burgerhuizen aan de Tiensestraat.Waarden

De site van het Hoger Instituut van Wijsbegeerte, Seminarie Leo XIII, de annexen en de onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

het betreft hier een historisch sterk geladen site, meer bepaald als organisch gegroeide 'universiteitssite' die met de inplanting vanaf 1893 van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de verdere uitbouw met het Seminarie Leo XIII en de annexen, een dominante aanwezigheid vertoont en een stempel drukt op de architecturaal-stedenbouwkundige ontwikkeling van de Leuvense binnenstad. In de periode 1955-1974 werd deze site nog ingevuld met de inplanting en uitbreiding van de historisch aanverwante Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
De open ruimten, tuinen, beplantingen en het padencircuit, die visueel de functionele band tussen de diverse complexen onderlijnen, maken intrinsiek deel uit van deze site en bepalen de historisch oorspronkelijke perspectivische gezichten op het waardevolle, als monument voorgestelde patrimonium. Binnen deze context geven, binnen de omkadering van de complexen, de 19de-eeuwse rijhuizen Tiensestraat nrs. 114, 116, 118 in aansluiting met het Sint-Franciscushuis nummers 120-122, nog de schaal aan van de vroegere basisbebouwing.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

Andreas Vesaliusstraat 2, Kardinaal Mercierplein 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124 (Leuven)
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de, beginjaren 20ste eeuw.