Hoeve Hof van Nieuwe

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Nieuweweg
Locatie Nieuweweg 3 (Boechout)
Alternatieve naam Ten Nuwenhove (in de 14de eeuw), Hoeve de Witte Valk (circa 1620)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11004/107.1
  • OA001426

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Hof van Nieuwe

Nieuweweg 3, Boechout (Antwerpen)

Vierkant omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 17de en uit de 19de eeuw. Gekasseid erf met omhaagde en omheinde beboomde gedeelten.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de hoeve Hof van Nieuwe of te Nuwenhove met alle gebouwen, het erf, de omgrachting en het grasland tussen de omgrachting en de Nieuweweg.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van Hof te Nuwenhove als volgt werd gemotiveerd: "interessant voorbeeld van middelgrote hoeve met losstaande bestanddelen gelegen binnen een brede vierkante omgrachting. De hoeve werd naargelang de noden verbreed en uitgebreid, doch met behoud van een aantal oorspronkelijke onderdelen. Thans bevat de hoeve gedeelten met mogelijke kern uit de tweede helft van de 17de of 18de eeuw, en aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000789, Hof van Nieuwe, advies KCML (1993).

Waarden

Het zogenaamd Hof van Nieuwe is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.