Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van drie stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56126   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56126

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk samenstel van drie huizen van twee traveeën en één bouwlaag, en telkens voorzien van een dakvenster, uit de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van drie stadswoningen

Wijngaardplein 16-17 (Brugge)
Oorspronkelijk samenstel van drie huizen van twee traveeën en één bouwlaag, en telkens voorzien van een dakvenster, uit de eerste helft van de 19de eeuw.