Beschermd monument

Mariabeeld Moeder des Zaligmakers

Beschermd monument van tot heden

ID
5615
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5615

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1987  ID: 2275

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Mariabeeld op de hoek van de Bogaardestraat en de Schoytestraat is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het beeld als volgt werd gemotiveerd: "beeld van Walter Pompe. Een van de meest waardevolle exemplaren uit de Antwerpse binnenstad."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).


Waarden

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mariabeeld Moeder des Zaligmakers

Bogaardestraat 33 (Antwerpen)
Op het hoekpand van Bogaardestraat en Schoytestraat: 18de-eeuws Mariabeeld "Moeder des Zaligmakers" toegeschreven aan Walter Pompe. Wereldbolvormige sokkel met slang waaronder smeedijzeren lichtarm in lelietakvorm. Bekronende rond baldakijn.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.