Mariabeeld Moeder des Zaligmakers

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bogaardestraat
Locatie Bogaardestraat 33 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1225.1
  • OA002801

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mariabeeld Moeder des Zaligmakers

Bogaardestraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Op het hoekpand van Bogaardestraat en Schoytestraat: 18de-eeuws Mariabeeld "Moeder des Zaligmakers" toegeschreven aan Walter Pompe. Wereldbolvormige sokkel met slang waaronder smeedijzeren lichtarm in lelietakvorm. Bekronende rond baldakijn.

Beknopte karakterisering

TypologieMariabeelden
Datering18de eeuw

Beschrijving

Het Mariabeeld op de hoek van de Bogaardestraat en de Schoytestraat is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het beeld als volgt werd gemotiveerd: "beeld van Walter Pompe. Een van de meest waardevolle exemplaren uit de Antwerpse binnenstad."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.