Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56177   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56177

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis, met kleine voortuin; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (kunstleien) met ijzeren nokbekroningen, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kerkhofstraat 6 (Brakel)
Breedhuis, met kleine voortuin; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met ijzeren nokbekroningen, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.