Woning Demmeken

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schuttershofstraat
Locatie Schuttershofstraat 4 (Antwerpen)
Alternatieve naam Herberg Oud-Antwerpen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/973.1
  • OA002802

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning Demmeken

Schuttershofstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig huis zogenaamd "Demmeken", in de 19de eeuw herberg, "Oud Antwerpen". Merkwaardig breedhuisje in traditionele bak- en zandsteenstijl, daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd door architect Joseph de Lange in 1936.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning Demmeken, later herberg Oud Antwerpen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "winkelhuisje in traditionele stijl opklimmend tot begin 17de eeuw. Vrijwel het enige huis in Antwerpen dat de originele winkelpui bewaard heeft."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Schuttershofstraat 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.