Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden
ID: 5627   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5627

Besluiten

Drossaardhuis, parochiekerk Sint-Pieter en kasteel Tiburhof met park
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1987  ID: 2310

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde als harmonieuze neogotische kerk gebouwd in 1861-1865 naar ontwerp van architect E. Gife. Zowel uit- als inwendig gaaf bewaard. Eén van de beste neogotische ontwerpen van E. Gife die tussen 1851 en 1881 als provinciaal architect in de provincie Antwerpen werkzaam was en verschillende kerken bouwde en verbouwde."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000709, Drie monumenten en één dorpsgezicht te Rumst (BRENDERS F., 1987).


Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat zonder nummer (Rumst)
Vrijstaande neogotische kerk gebouwd van 1861 tot circa 1865 naar ontwerp van architect Eugeen Gife.