Pastorie Sint-Geertruiparochie

Beschermd monument van 13-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Halfmaartstraat
Locatie Halfmaartstraat 7 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/105.1
  • 4.01/24062/339.1
  • DB002210
  • OB001644

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie van de Sint-Geertruiparochie

Halfmaartstraat 7, Leuven (Vlaams-Brabant)

Typologisch vormt de voormalige pastorie een interessant complex dat samengesteld is uit twee minstens tot de 17de eeuw opklimmende breedhuizen in traditionele bak- en zandsteenstijl.

Beschrijving

De voormalige pastorie van de Sint-Geertruiparochie te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pastorie van de Sint-Geertruikerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Typologisch interessant complex, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen en samengesteld uit twee minstens tot de 17de eeuw opklimmende breedhuizen - meer bepaald een voor- en een achterhuis - die in het laatste kwart van de 18de eeuw door een dwarsvleugel met elkaar verbonden werden.
De belangrijke historische gelaagdheid is onder meer zichtbaar in het dakspant; de achter- en zijgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl met negblokomlijstingen, muurankers en steigergaten; de ontpleisterde classicistische voorgevel, getypeerd door een hoge plint, platte bandomlijstingen rond de vensters en oplopende pilasters met verdiepte spiegels; het laat 18de-eeuws stucwerk op plafonds, moerbalken en muren; en de suite van salons met 19de-eeuwse schouwen en deuren.
Het pand is, als voormalige pastorie, in functie gerelateerd aan de Sint-Geertruikerk en als dusdanig een getuige van het kerkelijk verleden van Leuven. Bovendien is het sterk beeldbepalend door zijn ligging, en heeft het een belangrijke relictwaarde binnen de stedelijke context die gevormd wordt door de historische sites van de voormalige Sint-Geertruiabdij en het Klein Begijnhof.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.