Beschermd monument

Windmolen De Bergmolen

Beschermd monument van 14-10-1976 tot heden
ID: 5631   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5631

Besluiten

Stenen windmolen De Bergmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1976  ID: 1050

Beschrijving

Deze windmolen is beschermd als monument.Waarden

De stenen molen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Bergmolen

Molenheide zonder nummer (Zandhoven)
De zogenaamde Bergmolen is een stenen windmolen gebouwd omstreeks 1840. De molen bleef in gebruik tot 1935 en werd in 1995 maalvaardig gerestaureerd.