Schoolgebouw

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rumst
Deelgemeente Reet
Straat Laarstraat
Locatie Laarstraat 24 (Rumst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11037/109.1
  • OA002513

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Schoolgebouw

Laarstraat 24, Rumst (Antwerpen)

Neogotisch gebouw op T-vormig grondplan van 1880, vooraan dubbelhuis van twee bouwlagen, haaks hierop vleugel van één bouwlaag.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het schoolgebouw is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het schoolgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde als voorbeeld van een typische dorpsschool uit de tweede helft van de 19de eeuw; een eenvoudig neogotisch schoolgebouwtje van 1880."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000819, Pastorie en schoolgebouw Reet (Kennes H., 1994).

Waarden

Het schoolgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.