Beschermd monument

Kasteel van Schoten: kasteel met duiventil en ingangspoort

Beschermd monument van 11-09-1968 tot heden

ID: 5636   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5636

Besluiten

Kasteel met duiventil en ingangspoort met omliggend park
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1968  ID: 552

Beschrijving

Het kasteel met duiventil en ingangspoort is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel met duiventil en ingangspoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein kasteel van Schoten

Kasteeldreef 61 (Schoten)
Een 16de-eeuws omwaterd kasteel gelegen in een ruim park, met vijver, graspleinen en weiden, sportvelden en een speelplein.