Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel van Schoten: kasteel met omliggend park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-09-1968 tot heden

ID: 5637   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5637

Besluiten

Kasteel met duiventil en ingangspoort met omliggend park
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1968  ID: 552

Beschrijving

Het kasteel met omliggend park is beschermd als landschap.Waarden

Het kasteel, duiventil en ingangspoort met omliggend park (uitgezonderd de sportterreinen, stadion en speelplein) zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein kasteel van Schoten

Kasteeldreef 61 (Schoten)
Een 16de-eeuws omwaterd kasteel gelegen in een ruim park, met vijver, graspleinen en weiden, sportvelden en een speelplein.


Is de omvattende bescherming van

Riddershoeve

Kasteeldreef 40 (Schoten)
In kern daterend uit de 18de eeuw doch zeer sterk verbouwd door architect Maurice De Vocht.