Hotel de Vinck

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jacobsmarkt
Locatie Sint-Jacobsmarkt 15-17 (Antwerpen)
Alternatieve naam Instituut Van Celst

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1243.1
  • DA000701
  • OA002804

Is de omvattende bescherming van

Hotel de Vinck

Sint-Jacobsmarkt 15, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in classicistische stijl uit begin jaren 1780, opgetrokken in opdracht van Jean-François Joseph de Vinck, heer van Wuustwezel en Westdoorn, en in 1802 uitgebreid door meester-metser Pierre Jean Coreblom. Het betrof de verbouwing van een in kern veel ouder complex. Sinds 1832 tehuis voor wezen en penitenten van juffrouw Van Celst met een kapel uit 1847-1852, de latere handelsschool Instituut Van Celst.

Hotel Van Celst

Sint-Jacobsmarkt 17, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch herenhuis naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1854. Opdrachtgever was de weduwe Helena Van Celst-Kums (Antwerpen, 1779-Antwerpen, 1864), die in 1829 het aanpalende hotel de Vinck had verworven.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het herenhuis Hotel de Vinck (huidig Instituut Van Celst). Het naastliggend burgerhuis (nummer 17) horend bij instituut Van Celst behoort ook tot de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: classicistisch gebouw uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Evenwichtig opgebouwde straatgevel met uitgewerkt risaliet.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Sint-Jacobsmarkt 15 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.