Beschermd monument

Windmolen De Bergmolen: maalderij

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID
5640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5640

Besluiten

Maalderij met gebouw en installaties
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2486

Beschrijving

De maalderij horend bij windmolen De Bergmolen is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de maalderij als volgt: als maalderij die rond de eeuwwisseling uit een reeds bestaand windmolenbedrijf is gegroeid en aldus als materiƫle getuige, de technische en socio-economische verschuivingen binnen de graanverwerkende nijverheid vanaf het einde van de 19de eeuw illustreert.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000773, Molenheide 69: maalderij bij reeds beschermde windmolen (DE SCHEPPER J., 1993)


Waarden

De maalderij behorend bij de reeds als monument beschermde windmolen (met inbegrip van het gebouw, de maalinrichting met twee koppels maalstenen en toebehoren, met de cilindermolen "Schneider-Jacquet", met de dieselmotor "Bollinckx", met de graankuiser, met de luiwerken, met de jakobsladder en met de restanten van de gasverlichting) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Maalderij

Molenheide 67-69 (Zandhoven)
Deze maalderij werd in 1926 als aanvullende productie-eenheid bijgebouwd bij De Bergmolen.