Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Cordula

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden
ID: 5644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5644

Beschrijving

De Sint-Cordulakerk is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De Parochiekerk Sint-Cordula is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: haar bouwgeschiedenis is representatief voor de wordingsgeschiedenis en evolutie van de meeste van onze kerken. Het laatgotisch koor, transept en schip, daterend uit het begin van de 17de eeuw, vormen een harmonisch en stijlvol geheel met de 19de-eeuwse neogotische zijbeuken en toren. De zijbeuken vormden de kerk om tot hallenkerk, die een aanknopingspunt vormt met de West-Vlaamse neogotiek."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).


Waarden

De parochiekerk Sint-Cordula is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Cordula

Sint-Cordulaplein zonder nummer (Schoten)
Vrijstaand gebouw gelegen te midden van het voormalige kerkhof.