Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevetje losse bestanddelen en kapelletje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56447   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56447

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden, boerenhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw. Vernieuwde aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen en staakkapel

Heirstraat 97 (Aalter)
Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden, boerenhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw. Vernieuwde aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.