Beschermd cultuurhistorisch landschap

Windmolen De Bergmolen: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-10-1976 tot heden
ID: 5645   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5645

Besluiten

Stenen windmolen De Bergmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1976  ID: 1050

Beschrijving

De omgeving van de windmolen De Bergmolen is beschermd als landschap. De als monument beschermde windmolen maakt geen deel uit van de afbakening van het landschap.Waarden

De omgeving van de stenen molen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Maalderij

Molenheide 67-69 (Zandhoven)
Deze maalderij werd in 1926 als aanvullende productie-eenheid bijgebouwd bij De Bergmolen.


Windmolen Bergmolen

Molenheide zonder nummer (Zandhoven)
De zogenaamde Bergmolen is een stenen windmolen gebouwd omstreeks 1840. De molen bleef in gebruik tot 1935 en werd in 1995 maalvaardig gerestaureerd.