Stadswoningen de Lelieblomme en de Lavendelblomme

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jacobsmarkt
Locatie Sint-Jacobsmarkt 92, Sint-Jacobsmarkt 94 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/975.1
  • OA002805

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Lelieblomme en de Lavendelblomme

Sint-Jacobsmarkt 92-94, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis op de hoek van Sint-Jacobsmarkt en Lange Nieuwstraat, in oorsprong een samenstel van twee panden die uit de tweede helft van de 16de eeuw dateren. Tegen de trapgevel op de kop van het gebouw is een barokke beeldengroep aangebracht, opklimmend tot 1756.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis, een samenstel van de twee stadswoningen genaamd de Lelieblomme en de Lavendelblomme, is samen met de beeldengroep aan de gevel beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand en de beeldengroep als volgt werd gemotiveerd: huis in traditionele stijl uit de tweede helft van de 16de eeuw, door zijn ligging aan het vertrekpunt van verschillende straten vanaf de 16de-eeuwse stadspoort naar het centrum van bijzonder stedenbouwkundig-historisch belang. Beeldengroep geplaatst door de in 1643 opgerichte broederschap der Heilige Drievuldigheid.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Sint-Jacobsmarkt 92-94 is met beeld beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.