Beschermd monument

Domein Vordenstein: oranjerie

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID: 5649   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5649

Beschrijving

De oranjerie van het domein Vordenstein is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De oranjerie van het domein Vordenstein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: een oranjerie is een typisch verschijnsel in het 18de-eeuwse kasteeldomein; het hoort bij de aanleg van het park en de modetrends uit die tijd. Derhalve is een oranjerie een waardevolle getuigenis voor de reconstructie van onze cultuurgeschiedenis. Bedoelde oranjerie is bovendien een stijlvol gebouw in classicistische stijl daterend uit de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).


Waarden

De oranjerie van domein Vordenstein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Vordenstein

Horstebaan 2, 2B, Peerdsbosbaan 4 (Schoten)
Het domein, met enkele behouden bijgebouwen, is circa 110 ha groot en volledig omgracht, het wordt gekenmerkt door verschillende landschapstypes.