Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
56490
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56490

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1-3. Twee diephuisjes van resp. drie en twee trav. en twee bouwl., onder twee zadeldaken (pannen) die echter later gedeeltelijk gewijzigd zijn tot mansardedak (voorgevel), aansluitend bij hoekhuis Kalandenberg nr. 3. Kern uit XVIII A, doch vlg. archiefstukken in 1767 gewijzigde voorgevel aansluitend bij het hoekhuis van Kalandenberg. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met gekAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Borreputsteeg 2A, Koestraat 1-3 (Gent)
Twee diephuisjes van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen, onder twee zadeldaken die echter later gedeeltelijk gewijzigd zijn tot mansardedak, aansluitend bij hoekhuis aan Kalandeberg. Kern uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch volgens archiefstukken in 1767 gewijzigde voorgevel aansluitend bij het hoekhuis van Kalandeberg. Achtergevels opgevat als twee witgeschilderde en verankerde bakstenen puntgevels van respectievelijk twee en drie traveeën en drie bouwlagen.