Beschermd monument

Maalderijen J. Vandenbergh: silo en opslagplaats

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden

ID
565
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/565

Besluiten

Silotoren en magazijn
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4153

Beschrijving

De voormalige silo en de achtergelegen opslagplaats van graanverwerkend bedrijf J. Vandenbergh te Leuven, zijn beschermd als monument.Waarden

Silotoren en magazijn zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: Als graanverwerkend bedrijfsgebouw dat, in zijn combinatie van torenvormig hoekvolume voor de graansilo’s en lager blokvormig volume voor het magazijn, werd opgetrokken met een duidelijk eigentijdse architecturale vormgeving, naar het ontwerp van architect Victor Broos (1908-1980), een in de regio zeer actief en bekend architect die aan de Vaartkom ook het Openbaar Entrepot ontwierp. Met zijn strakke functionele opbouw met betonstructuur en wit-rode kleurstelling voor de buitenafwerking, zijn dynamische lijnvoering met verticale en horizontale accenten, zijn detaillering en vormelementen die refereren aan de art deco en de 'pakketbootstijl', vormt de silotoren een gaaf bewaarde en kwaliteitsvolle getuige van interbellumarchitectuur te Leuven. Door zijn hoekligging en specifieke vormgeving en zijn monumentaal en representatief karakter fungeert het gebouw bovendien als een belangrijk stedenbouwkundig gegeven in deze havenzone.

industrieel-archeologische waarde

Het betreft een voorbeeld van een silotoren met een uniek en origineel uitzicht van 1935. De silotoren met achtergelegen opslagplaats is voorzien van betonnen silo's in paarsgewijze opstelling en vervulde voor het bedrijf duidelijk een bakenfunctie door het originele uiterlijk dat inspeelde op de toenmalige art decostijl. Het betreft hier tevens een materiële getuige van bedrijfsarchitectuur uit het interbellum. In het groter geheel van de havenkom bezit de silotoren nog altijd een visuele bakenfunctie die daarenboven verwijst naar een belangrijke oude historische, industriële bestemming van de havensite als overslagplaats voor de graanhandel die in de industrialisering van Leuven een beduidende rol heeft gespeeld.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Maalderijen J. Vandenbergh en nv Dijlemolens

Vaartkom 39-45 (Leuven)
Industrieel complex dat het volledige bouwblok beslaat met onder meer silotoren, magazijn en kantoren, maalderijgebouwen, gebouwd in 1935 met uitbreidingen in 1941, 1946 en laad en losinstallatie van 1952.