Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Fluitspeler of Het Vliegend Hert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 56506   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56506

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Fluitspeler

Kraanlei 81 (Gent)
Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens.