Kasteel van Noorderwijk: toegangspoort en -brug

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat de Ghellincklaan
Locatie de Ghellincklaan 28 (Herentals)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13011/133.1
  • OA003231

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van Noorderwijk

de Ghellincklaan 28-34, Herentals (Antwerpen)

Omgracht kasteel en aanhorigheden met omliggend bebost domein met ijskelder, gelegen ten zuidwesten van de dorpskern.

Beschrijving

De toegangspoort en -brug van het kasteeldomein is beschermd.

Waarden

De toegangspoort en -brug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
17de-eeuwse brug en 19de-eeuwse toegangshekken die een harmonisch geheel vormen en elk refereren aan twee belangrijke bouwfasen van het "Kasteel van Noorderwijk".
Gaaf bewaarde toegangsbrug over de wallen van de historische kasteelsite, opgericht in bak- en zandsteen en 1642 gedateerd, als enige intacte architecturale restant van het verdwenen 17de-eeuws kasteel van Jan Tiras en Margaretha van Busleyden.
Monumentale en intact bewaarde toegangspoort in neoclassicistische stijl van 1866, waarvan de hardstenen wapenschilden op de pijlers en de gesmede initialen, verwerkt in het ijzeren hekken refereren aan de 19de-eeuwse kasteeleigenaars, de familie 'T Serclaes.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.