Beschermd monument

Villa Castellamare

Beschermd monument van tot heden

ID
5654
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5654

Besluiten

Parochiekerk Sint-Cordula, domein Vordenstein: orangerie, Villa Castellamare en Hof van Villers: oude delen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2415

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De villa Castellamare is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: bedoelde woning is typerend voor de villabouw omstreeks de eeuwwisseling in de bosrijke gemeenten rond Antwerpen. Het is een mooi exemplaar van een art nouveau-villa van 1908-1909 naar ontwerp van architect Jos Bascourt."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).


Waarden

Villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Castellamare

Frans Reinemundlei 17 (Schoten)
Art-nouveauwoning op onregelmatige plattegrond, van 1908-09 naar ontwerp van architect Jos Bascourt, gelegen in beboomde tuin.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.