Beschermd monument

Villa Castellamare

Beschermd monument van tot heden

ID
5654
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5654

Beschrijving

De villa Castellamare is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: bedoelde woning is typerend voor de villabouw omstreeks de eeuwwisseling in de bosrijke gemeenten rond Antwerpen. Het is een mooi exemplaar van een art nouveau-villa van 1908-1909 naar ontwerp van architect Jos Bascourt."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).


Waarden

Villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Castellamare

Frans Reinemundlei 17 (Schoten)
Art-nouveauwoning op onregelmatige plattegrond, van 1908-09 naar ontwerp van architect Jos Bascourt, gelegen in beboomde tuin.