Villa Castellamare

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Frans Reinemundlei
Locatie Frans Reinemundlei 17 (Schoten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11040/107.1
  • OA002260

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Villa Castellamare

Frans Reinemundlei 17, Schoten (Antwerpen)

Art-nouveauwoning op onregelmatige plattegrond, van 1908-09 naar ontwerp van architect Jos Bascourt, gelegen in beboomde tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De villa Castellamare is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: bedoelde woning is typerend voor de villabouw omstreeks de eeuwwisseling in de bosrijke gemeenten rond Antwerpen. Het is een mooi exemplaar van een art nouveau-villa van 1908-1909 naar ontwerp van architect Jos Bascourt."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).

Waarden

Villa Castellamare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.