Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
56611
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56611

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis, volgens het kadaster samen met een thans verdwenen smidse, gebouwd in 1909 door smid Achiel Desmet.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kasteelstraat 46 (Harelbeke)
Breedhuis, volgens het kadaster samen met een thans verdwenen smidse, gebouwd in 1909 door smid Achiel Desmet.