Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen: gevel

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paardenmarkt
Locatie Paardenmarkt 92 (Antwerpen)
Alternatieve naam Boterstoop en Azijnhof; Godshuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/155.1
  • OA000231

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen

Paardenmarkt 92, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele huizen zogenaamd "de Boterstoop" en "Asynhof" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1824 werden ingericht tot Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de straatgevel van het voormalig Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen, in 1824 ingericht in de twee burgerhuizen Boterstoop en Asynhof.

Waarden

De gevel van Het Godshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.