Beschermd monument

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen: gevel

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden
ID: 5662   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5662

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1936  ID: 10

Beschrijving

De bescherming omvat de straatgevel van het voormalig Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen, in 1824 ingericht in de twee burgerhuizen Boterstoop en Asynhof.


Waarden

De gevel van Het Godshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen

Paardenmarkt 92 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele huizen zogenaamd "de Boterstoop" en "Asynhof" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1824 werden ingericht tot Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen.