Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeltje Pavilion de la Tourelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56641   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56641

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kasteeltje, thans school voor kinderverzorgsters en kinderkribbe van de cisterciënzerinnen. Oorspronkelijk kasteeltje in L-vorm met hoektorentje, gebouwd door de baronessen Marie, Louise en Augusta Kervyn de Volkaersbeke in 1882.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeltje Pavilion de la Tourelle

Drapstraat 49 (Nazareth)
Voormalig kasteeltje, thans school voor kinderverzorgsters en kinderkribbe van de cisterciënzerinnen. Oorspronkelijk kasteeltje in L-vorm met hoektorentje, gebouwd door de baronessen Marie, Louise en Augusta Kervyn de Volkaersbeke in 1882.