Schranshoeve

Beschermd monument van 13-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Schransstraat
Locatie Schransstraat 10 (Herentals)
Alternatieve naam Hoeve Schrans van Lankem

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13011/134.1
  • OA003232

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Schrans van Lankem

Schranshoeve 2, Herentals (Antwerpen)

Hoeve met losse bestanddelen waarvan de gebouwen heropgebouwd werden na een brand in 1907, alleen de de 18de-eeuwse schuur met resten van een poortgebouw en het bakhuis zijn ouder.

Beschrijving

De Schranshoeve bestaande uit het wagenhuis, het woonhuis met stal onder één dak, de schuur, het restant van het voormalig poortgebouw en het bakhuis is beschermd.

Waarden

De Schranshoeve met wagenhuis, woonhuis met stal onder één dak, schuur, restant van het voormalig poortgebouw en bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Site teruggaand op een omgrachte schrans, na de godsdiensttroebelen in onze contreien in de 18de eeuw uitgegroeid tot een rijke en voorname hoeve met losstaande bestanddelen.
Van deze hoeve bleven de schuur, het bakhuis en delen van het poortgebouw bewaard. Het woonstalhuis en de wagenberg werden na een brand heropgebouwd in het begin van de 20ste eeuw. Monumentale langsschuur met aansluitend een bewaarde pijler van de toegangspoort, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl wordt gekenmerkt door een kwalitatief hoogstaand metselwerk en een bewaarde, homogene houtstructuur. Schuur en bakhuis vormen gaaf bewaarde en representatieve voorbeelden van rijkere, 18de-eeuwse hoevegebouwen.
Beeldbepalend karakter en authentieke inplanting van het hoevecomplex in een uitgesproken landelijke omgeving te Noorderwijk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.