Beschermd monument

Gemeentehuis Schoten

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden
ID: 5667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5667

Besluiten

Geografisch pakket Schoten
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3344

Beschrijving

Het gemeentehuis van Schoten is beschermd als monument.


Waarden

Het gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gemeentehuis van Schoten werd in 1904-1907 gebouwd naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Lodewijk Gife, op de plaats van het eerste gemeentehuis uit 1851-1852 van architect Berckmans.

artistieke waarde

Dit gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl heeft bijzonder fraai gedetailleerde gevels in bak- en zandsteen en een opvallende polygonale hoektoren. In het interieur bleef de oorspronkelijke inrichting bewaard van de trapzaal met ijzeren trap en gaslamp en van de raadszaal met spits, houten tongewelf, toehoordersgedeelte achter houten balustrade en oorspronkelijk meubilair bestaande uit de raadszaaltafels en stoelen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Schoten

Churchilllaan 1 (Schoten)
Het gemeentehuis werd in 1904-1907 gebouwd in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van provinciaal architect Louis Gife.