Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Klooster van de zusters annonciaden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-04-2004 tot heden

ID: 5673   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5673

Besluiten

Gebouwen in Grobbendonk en Herentals
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-2004  ID: 4203

Beschrijving

Het klooster van de zusters annonciaden is beschermd.Waarden

Het klooster is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Uitzonderlijk volumineus dubbelhuis met 18de-eeuwse kern, in de loop van de 19de eeuw in gebruik als klooster voor de zusters annonciaden als één van de oudst bewaarde kernen in het dorpscentrum van Noorderwijk met uitgesproken beeldbepalend karakter.

sociaal-culturele waarde

Het voormalige kloostergebouw met aansluitend de grafkapel behoren samen met de belendende kerk en de pastorieën tot de historische dorpskern van Noorderwijk en refereren aan het traditionele Kempense dorpsleven waarin de kerkelijke instituten een centrale rol speelden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster van de zusters annonciaden

Ring 5 (Herentals)
Geboortehuis van de norbertijn en dichter Servaes Daems, voormalig klooster van de zusters annonciaden.