Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoolgebouwen Vrij Technisch Instituut

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56788   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56788

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Indrukwekkend gebouwencomplex gevat tussen de Academie voor Schone Kunsten en de kantoren van Gaselwest aan de Leenstraat, en ten zuiden begrensd door de Mandel en de sportterreinen van het Klein Seminarie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouwen Vrij Technisch Instituut

Leenstraat 32 (Roeselare)
Indrukwekkend gebouwencomplex gevat tussen de Academie voor Schone Kunsten en de kantoren van Gaselwest aan de Leenstraat, en ten zuiden begrensd door de Mandel en de sportterreinen van het Klein Seminarie.