Beschermd monument

Domein Hovorst: watermolen

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden
ID: 5681   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5681

Besluiten

Kasteelmolen met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2438

Beschrijving

De watermolen horend bij het kasteel van Hovorst is beschermd als monument.

De bescherming omvat meer specifiek het molenhuis, het sluiswerk, de sluismuren, het waterrad en alle roerend werk met toebehoren, de molenaarswoning met aanhorigheden, de stallingen met woongelegenheden, het toegangshek en de pleinbekleding.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als watermolencomlex, bestaande uit een watermolen van het onderslagtype met volledig afgedekt rad, met technische en architecturale kenmerken, eigen aan de bouwperiode, met herbruikte dakconstructie uit 1662 en tevens bestaande uit een woonhuis, stallingen en andere bijhorigheden die in dezelfde stijl werden opgetrokken en een beeld geven van de woon- en werkomstandigheden rond een watermolen in 1885."Waarden

De Kasteelmolen op de Molenbeek met inbegrip van het molenhuis, het sluiswerk, de sluismuren, het waterrad en alle roerend werk met toebehoren, de molenaarswoning met aanhorigheden, de stallingen met de woongelegenheden, het toegangshek en de pleinbekleding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen bij kasteel Hovorst

Herentalsebaan 203 (Zandhoven)
Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van een kasteeldomein, nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.