Domein Hovorst: watermolen

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Viersel
Straat Herentalsebaan
Locatie Herentalsebaan 203 (Zandhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11054/111.1
  • OA002603

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen bij kasteel Hovorst

Herentalsebaan 203, Zandhoven (Antwerpen)

Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van een kasteeldomein, nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De watermolen horend bij het kasteel van Hovorst is beschermd als monument.

De bescherming omvat meer specifiek het molenhuis, het sluiswerk, de sluismuren, het waterrad en alle roerend werk met toebehoren, de molenaarswoning met aanhorigheden, de stallingen met woongelegenheden, het toegangshek en de pleinbekleding.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als watermolencomlex, bestaande uit een watermolen van het onderslagtype met volledig afgedekt rad, met technische en architecturale kenmerken, eigen aan de bouwperiode, met herbruikte dakconstructie uit 1662 en tevens bestaande uit een woonhuis, stallingen en andere bijhorigheden die in dezelfde stijl werden opgetrokken en een beeld geven van de woon- en werkomstandigheden rond een watermolen in 1885."

Waarden

De Kasteelmolen op de Molenbeek met inbegrip van het molenhuis, het sluiswerk, de sluismuren, het waterrad en alle roerend werk met toebehoren, de molenaarswoning met aanhorigheden, de stallingen met de woongelegenheden, het toegangshek en de pleinbekleding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.