Beschermd monument

Godshuis

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

ID: 5683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5683

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1987  ID: 2275

Beschrijving

De stadswoning, een resterende deel van het godshuis de Vijf Ringen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: overblijfsel van het oude gasthuis De Vijf Ringen, opklimmend tot de 17de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).


Waarden

Sint-Jacobstraat 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuis De Vijf Ringen

Sint-Jacobstraat 3-7, 11-15 (Antwerpen)
Huizenrij in traditionele en laatclassicistische stijl aangebouwd tegen de westtoren en -gevel van de Sint-Jacobskerk. Resterende delen van het godshuis "de Vijf Ringen" dat in 1639 van de Jezusstraat werd overgebracht.