Beschermd monument

Decanale kerk Sint-Amelberga

Beschermd monument van 06-07-1976 tot heden
ID: 5686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5686

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amelberga, dekenij, woning Sint-Christoffel, pomp en dorpskom
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1976  ID: 1003

Beschrijving

De decanale kerk Sint-Amelberga is beschermd als monument. De bescherming omvat de volledige kerk, evenwel zonder het omringende kerkhof.


Waarden

De kerk op het oude dorpsplein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Decanale kerk Sint-Amelberga

De Linden zonder nummer (Zandhoven)
De gotische kerk dateert uit begin 16de eeuw, gelegen even ten zuiden van de oude dorpskern, omhaagd kerkhof rond de kerk.