Samenstel van twee traditionele diephuizen

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jansvliet
Locatie Sint-Jansvliet 6, Sint-Jansvliet 8 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/983.1
  • OA002815

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Samenstel van twee traditionele diephuizen

Sint-Jansvliet 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele diephuizen met puntgevel op de hoek van Sint-Jansvliet en Scheldeken, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De twee stadswoningen, gelegen op de hoek van Sint-Jansvliet en Scheldeken, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de panden als volgt werd gemotiveerd: Twee woningen in traditionele stijl van het einde van de 16de eeuw - begin 17de eeuw. Restanten van de oude bebouwing langsheen de Sint-Jansvliet.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Sint-Jansvliet 6-8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.