Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
56928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56928

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koppelwoning, volgens kadastergegevens circa 1935 opgetrokken door Hector Baute, handelaar uit Zedelgem. Deze handelaar bouwt in 1950 een wasserij ernaast (zie nummer 6) en in 1954 de directeurswoning (nummer 8).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee gekoppelde dorpswoningen

Ruddervoordsestraat 4, 2A (Zedelgem)
Koppelwoning, volgens kadastergegevens circa 1935 opgetrokken door Hector Baute, handelaar uit Zedelgem. Deze handelaar bouwt in 1950 een wasserij ernaast (zie nummer 6) en in 1954 de directeurswoning (nummer 8).