Hoekhuis

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jacobsmarkt
Locatie Sint-Jacobsmarkt 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/985.1
  • DA000701
  • OA002817

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Café In Sint Jacob

Sint-Jacobsmarkt 2, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis op de hoek van Sint-Jacobsmarkt en Sint-Jacobsstraat, uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het markante, overkragende tentdak met geknikte aanzet op houten consoles, dateert vermoedelijk uit een latere periode.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis, gelegen op de hoek van de Sint-Jacobsmarkt en de Sint-Jacobstraat, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "Gebouw opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, mogelijk oorspronkelijk bedehuisje van Sint-Jacobskerk, later wachthuisje van de stadspoort. De ingebouwde hoekzuil zou een deel zijn van de 14de-eeuwse Kipdorppoort."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Sint-Jacobsmarkt 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.