Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

ID
5695
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5695

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1987  ID: 2275

Beschrijving

Het hoekhuis, gelegen op de hoek van de Sint-Jacobsmarkt en de Sint-Jacobstraat, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "Gebouw opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, mogelijk oorspronkelijk bedehuisje van Sint-Jacobskerk, later wachthuisje van de stadspoort. De ingebouwde hoekzuil zou een deel zijn van de 14de-eeuwse Kipdorppoort."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).


Waarden

Sint-Jacobsmarkt 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Café In Sint Jacob

Sint-Jacobsmarkt 2 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Sint-Jacobsmarkt en Sint-Jacobsstraat, uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het markante, overkragende tentdak met geknikte aanzet op houten consoles, dateert vermoedelijk uit een latere periode.