Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
56967
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56967

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 17-18, 19-20, 21-22, nr. 25 tot 31. Homogene bebouwing te dateren XIX b-c. Bepleisterde lijstgevels van drie bouwl. onder zadeldaken (pannen). Geritmeerd door rechth. vensters. Nr. 17, 19-20, 21, 26, 27, 28 ontpleisterd of voorzien van een nieuwe gevelbekleding.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuis

Casinoplein 30 (Gent)
Dubbelhuis met accentuerende geveldecoratie, daterend uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen

Casinoplein 19-20, 19A (Gent)
Enkelhuizen met uitgewerkte lijstgevels in spiegelbeeldschema, volgens bouwaanvraag van 1836. Ontpleisterde gevels van drie bouwlagen onder zadeldaken.


Stadswoningen

Casinoplein 21-22, 26-29, 31, Wispelbergstraat 7 (Gent)
Homogene bebouwing te dateren in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.