Beschermd monument

Woning Valckenaers met tuin

Beschermd monument van 18-09-2009 tot heden

ID: 57   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57

Besluiten

Woningen ontworpen door Willy Van Der Meeren
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 18-09-2009  ID: 4645

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de woning Valckenaers met inbegrip van de omliggende tuin.Waarden

De woning Valckenaers met inbegrip van de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Geconcipieerd in 1964 voor een jong gezin en ingeplant op een middelgroot, onregelmatig perceel vormt de woning Valckenaers als markante realisatie en betekenisvol referentiewerk binnen het veelzijdige oeuvre van Willy Van Der Meeren (1923-2002) - één van de belangrijkste en meest inventieve naoorlogse ontwerpers - een uniek voorbeeld van jonge bouwkunst en meer bepaald van residentiële architectuur uit de jaren 1960 in Vlaanderen.
Uitgebouwd rond een centrale infrastructuurkoker is deze in de breedte uitgewerkte en in baksteen en beton opgetrokken, éénlaagse woning met haar repetitieve dakschalen van gebogen, houten sandwich-panelen, haar evolutief basisconcept, elementair materiaalgebruik, logische planopbouw, knappe ruimtelijkheid en dit in combinatie met deels bewaard oorspronkelijk meubilair bijzonder representatief voor zijn meesterlijke, experimenteel/pragmatische aanpak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Valckenaers

Kasterland 1 (Keerbergen)
De Woning Valckernaers is een ontwerp van architect Van Der Meeren uit 1964. Een beperkt budget en de initiële vraag naar de mogelijkheid van een gefaseerde opbouw én naar een zichtbare houten zoldering waren in hoge mate beslissend voor uiteindelijk concept en vormgeving.