Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis van 1924

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57068   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57068

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Brugse-Mettenstraat nr. 15. Huis gebouwd in 1924. Verankerde, roodbakstenen eclectische gevel verlevendigd met doorlopende banden. De muuropeningen hebben geblokte ontlastingsbogen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1034/0287, 1924.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1924

Brugse-Mettenstraat 15 (Brugge)
Brugse-Mettenstraat nr. 15. Huis gebouwd in 1924. Verankerde, roodbakstenen eclectische gevel verlevendigd met doorlopende banden. De muuropeningen hebben geblokte ontlastingsbogen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1034/0287, 1924.