Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Hovorst

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5711
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5711

Besluiten

Domein Hovorst
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1980  ID: 1547

Beschrijving

Het domein Hovorst is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het domein Hovorst is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij De Valk

Herentalsebaan 197 (Zandhoven)
Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, aansluitende brouwerijgebouwen rondom een gekasseide binnenplaats.


Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)
Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.


Kasteelhoeve

Hofstraat 1-2, 3 (Zandhoven)
Langgestrekte kasteelhoeve ten zuiden van het kasteel; verankerde baksteenbouw onder overkragend zadeldak; oudere kern, doch grondig verbouwd en vernieuwd in de 20ste eeuw.


Watermolen bij kasteel Hovorst

Herentalsebaan 203 (Zandhoven)
Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van een kasteeldomein, nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.


Woonstalhuis

Vierselbaan 98 (Zandhoven)
Verankerd bakstenen woonstalhuis onder mank zadeldak met kern uit de 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Binnenbos en omgeving

Pulderbos, Pulle, Viersel, Zandhoven (Zandhoven)
Het Binnenbos en omgeving, met de kasteeldomeinen Hovorst en Boutersem vormt een vrijwel intact, kleinschalig landschap, dat hier nog een uitgestrekt geheel vormt. Een aantal beken met de bijhorende valleien domineren het gebied, met daarin afwisselend open structuren (beemden, graslanden, akkers, moerassen en rietvelden) en gesloten structuren (struwelen, loof- en naaldbossen, kasteeldomeinen). Wegen, houtkanten, bomenrijen en dreven zorgen voor de verbindingen. De esthetische waarde is groot. In de ankerplaats liggen de Schoutvorsthoeve en de kasteeldomeinen Hovorst en Bautersemhof.