Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlamingbrug

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
57133
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57133

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Vlamingbrug verbindt de Vlaming- met de Sint-Jorisstraat. Aan de oostzijde loopt de Augstijnenrei en in het westen de Speelmansrei.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlamingbrug

Vlamingstraat zonder nummer (Brugge)
De Vlamingbrug verbindt de Vlaming- met de Sint-Jorisstraat. Aan de oostzijde loopt de Augstijnenrei en in het westen de Speelmansrei.