Beschermd monument

Kasteel Hof van Liere

Beschermd monument van tot heden

ID
5718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5718

Besluiten

Hoeven, kastelen, woonhuizen, gemeentehuis, vredegerecht en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1993  ID: 2509

Beschrijving

Het kasteel Hof van Liere is beschermd als monument.

De bescherming is beperkt tot het L-vormig kasteelgebouw, het binnenhof en de brug over de tweede omwalling, leidend naar het kasteel. De neogotische dienstgebouwen en de eerste brug maken geen deel uit van deze bescherming als monument.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "als oorspronkelijke feodale waterburcht met deels bewaarde 17de-eeuwse baksteenbouw in traditionele stijl en als interessant voorbeeld van een vroege bebouwing met neogotische inslag."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000782, Hofeinde 3: Kasteel Hof Van Liere (S.N., 1993)


Waarden

Het kasteel Hof van Liere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Hof van Liere

Hofeinde 2-3 (Zandhoven)
Dubbel omgracht kasteel gelegen in prachtig domein met onder meer statige beukendreef, verbouwd en gerestaureerd door J.J. Meyers in het eerste kwart van de 19de eeuw.