Beschermd monument

Gemeentehuis en vredegerecht Zandhoven

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden
ID: 5721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5721

Besluiten

Hoeven, kastelen, woonhuizen, gemeentehuis, vredegerecht en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1993  ID: 2509

Beschrijving

Het gemeentehuis en vredegerecht van Zandhoven is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde als voorbeeld van een typisch 19de-eeuws gemeentehuis in neoclassicistische stijl van 1844. Bovendien is dit vredegerecht ontstaan uit de vestiging van een hoofdrechtbank van leenmannen waarrond de gemeente Zandhoven is gegroeid."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000782, Liersebaan 12 : gemeentehuis en vredegerecht (S.N., 1993)


Waarden

Het gemeentehuis en vredegerecht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis en Vredegerecht van Zandhoven

Liersebaan 12 (Zandhoven)
Dit neoclassicistisch dubbelhuis dateert uit 1844 en fungeerde aanvankelijk als gemeentehuis én vredegerecht.