Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Donaaskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57263   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57263

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Nr. 10. Archeologische site van de St.-Donaaskerk. Het z.g. Burghotel (1987-1989) bewaart in de kelderverd. resten van het koor van de voormalige St.-Donaaskerk. Tijdens de regering van Arnulf I (918-965) en vlg. recent archeologisch onderzoek bouwt men ten vroegste in 950 de eerste St.-Donaaskerk en het bijhorende kapittelklooster ten N. Deze Karolingische kerk heeft een centrale aanleg met zAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Donaaskerk

Burg zonder nummer (Brugge)
Het zogenaamde Burghotel (1987-1989) bewaart in de kelderverdieping resten van het koor van de voormalige Sint-Donaaskerk.