Beschermd monument

Waterpoort

Beschermd monument van tot heden

ID
5728
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5728

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2120

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige stadspoort Waterpoort, ook gekend als Porta Regia, Coninckxpoort of de Wandelende Poort.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Waterpoort op de Gillisplaats als volgt werd gemotiveerd: "Enige nog bewaarde stadspoort, opgericht in de 17de eeuw (1624) nabij de Schelde. Later gedemonteerd en verplaatst. Belangrijke getuige van de militaire vestingswerken van de stad Antwerpen; stijlzuivere uitdrukking van de monumentale vroeg-barok."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

De Waterpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Waterpoort

Gillisplaats zonder nummer (Antwerpen)
De Waterpoort, ook "Porta Regia" of "Coninckxpoort" genoemd, werd opgericht in 1624 als een soort ereboog voor Filips IV van Spanje, zie opschrift aan de westzijde en als stadspoort, zie inscriptie aan de oostzijde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.