Waterpoort

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Gillisplaats
Locatie Gillisplaats zonder nummer (Antwerpen)
Alternatieve naam Porta Regia; Coninckxpoort; Wandelende Poort

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1215.1
  • OA002697

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Waterpoort

Gillisplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De Waterpoort, ook "Porta Regia" of "Coninckxpoort" genoemd, werd opgericht in 1624 als een soort ereboog voor Filips IV van Spanje, zie opschrift aan de westzijde en als stadspoort, zie inscriptie aan de oostzijde.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige stadspoort Waterpoort, ook gekend als Porta Regia, Coninckxpoort of de Wandelende Poort.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Waterpoort op de Gillisplaats als volgt werd gemotiveerd: "Enige nog bewaarde stadspoort, opgericht in de 17de eeuw (1624) nabij de Schelde. Later gedemonteerd en verplaatst. Belangrijke getuige van de militaire vestingswerken van de stad Antwerpen; stijlzuivere uitdrukking van de monumentale vroeg-barok."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

De Waterpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.