Het Keysershof

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kelderstraat
Locatie Kelderstraat 1 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/918.1
  • DA000661
  • OA002699

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het Keysershof

Schuttershofstraat 12, Kelderstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel complex op de hoek van Kelderstraat, Ketelstraat en Schuttershofstraat, met twee trapgevels en twee getrapte dakvensters, dat in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw, en tijdens het interbellum grondig werd gerestaureerd. Van deze ingreep dateert de gevelsteen met jaartal 1550 in de zuidgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen op de hoek van de Ketelstraat met enerzijds de Kelderstraat, anderzijds met de Schuttershofstraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van Kelderstraat 1 als volgt werd gemotiveerd: "gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl opklimmend tot midden 16de eeuw".

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Kelderstraat 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.