Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hotels Wenduine en Westende en deel van kanaal Dessel-Schoten met brug en brugwachterswoning

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-07-1998 tot heden

ID
5731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5731

Besluiten

Geografisch pakket Schoten
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3344

Beschrijving

Hotels Wenduine en Westende en deel van kanaal Dessel-Schoten met brug en brugwachterswoning zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Hotel Wenduyne en Westende en deel van het kanaal inbegrepen brug en brugwachterswoning zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Dit deel van het Kempens Kanaal is representatief voor deze groots opgevatte ontsluiting van de Kempen door middel van een kanaal van 63 kilometer, met sluizen voor schepen van 600 ton, dat in de jaren 1863-1874 werd gegraven. De brug is één van de vier bewaarde ophaalbruggen te Schoten die in 1947 ter vervanging van de oude draaibruggen werden aangebracht. De brugwachterswoning is één van de vier bewaarde dergelijke constructies uit het derde kwart van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Dit deel van het Kempens Kanaal is met zijn beide veerhuizen Wenduyne en Westende ook representatief voor het watertoerisme voor minder gegoeden dat zich hier na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Wenduyne en Westende zijn de enige nog intact bewaarde veerhuizen die in 1922 in eclectische stijl als caféhotels voor vakantiegangers werden gebouwd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Heikantstraat, Wezelsebaan (Schoten)
De hotels Wenduine en Westende uit 1922 en het deel van het kanaal Dessel-Schoten, gegraven tussen 1864 en1874, met brug en brugwachterswoning vormen een harmonieus geheel.

Is de omvattende bescherming van

Hotel Wenduine en Hotel Westende

Heikantstraat 152, 160 (Schoten)
De Hotels Wenduine en Westende zijn nagenoeg identiek maar in spiegelbeeld opgericht, ze werden in 1922 gebouwd in eclectische stijl.


Sluis- en brugwachterswoningen

Botermelkdijk 232, 362, 402, Sluizenstraat 54, Vaartdreef 1, Wezelsebaan 2 (Schoten)
Sluis- en brugwachtershuisjes langs het kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten zijn steeds volgens hetzelfde patroon gebouwd.