Beschermd monument

Achterhuis Den Doorenboom

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

ID: 5732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5732

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2120

Beschrijving

De bescherming omvat het vroeg-18de-eeuws achterhuis Den Doorenboom, gelegen aan een gekasseide binnenplaats achter het kantoorgebouw Continental Bank, in de 19de eeuw opgetrokken door Heliodore Leclef.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het achterhuis Kipdorp 10-12 als volgt werd gemotiveerd: "uniek achterhuis in traditionele stijl uit de eerste helft van de 18de eeuw. Originele binnenconstructie en benedenverdieping bekleed met Delftse tegels."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

Kipdorp, 10-12 (achterbouw) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Crédit National Industriel

Kipdorp 10-12 (Antwerpen)
Samenstel van een burger- en herenhuis, beide gebouwd naar ontwerpen door Heliodore Leclef. Bouwheer van het linker pand in Louis-Philippestijl uit 1854 was François-Jules Waterkeyn-Daems, van het rechter pand in neoclassicistische stijl uit 1857 ridder Charles Corneille Joseph van Praet. Beide panden werden in 1911 door Emile Vereecken verbouwd tot de bank Crédit National Industriel.