Achterhuis Den Doorenboom

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kipdorp
Locatie Kipdorp 10-12 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1218.1
  • OA002775

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Crédit National Industriel

Kipdorp 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van een burger- en herenhuis, beide gebouwd naar ontwerpen door Heliodore Leclef. Bouwheer van het linker pand in Louis-Philippestijl uit 1854 was François-Jules Waterkeyn-Daems, van het rechter pand in neoclassicistische stijl uit 1857 ridder Charles Corneille Joseph van Praet. Beide panden werden in 1911 door Emile Vereecken verbouwd tot de bank Crédit National Industriel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het vroeg-18de-eeuws achterhuis Den Doorenboom, gelegen aan een gekasseide binnenplaats achter het kantoorgebouw Continental Bank, in de 19de eeuw opgetrokken door Heliodore Leclef.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het achterhuis Kipdorp 10-12 als volgt werd gemotiveerd: "uniek achterhuis in traditionele stijl uit de eerste helft van de 18de eeuw. Originele binnenconstructie en benedenverdieping bekleed met Delftse tegels."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Kipdorp, 10-12 (achterbouw) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.